Digital Health Link biedt de oplossing voor duurzame gegevensuitwisseling en data gedreven activiteiten voor een gezondere samenleving.
The key to sustainable data exchange

Het beschikken over georganiseerde gekoppelde data is enorm van belang voor het realiseren van betere en betaalbare zorg.

Voor de optimalisatie van de zorgwaardeketen van:
vitaliteit – preventie – diagnostiek – behandeling – nazorg
is het samenbrengen van relevante gegevens cruciaal.

De LinkinPin-client maakt dat op een fundamenteel goede en duurzame manier mogelijk.

Al meer dan 15 jaar ervaring
met data-uitwisseling op populatieniveau

Voor de koppeling en uitwisseling van data binnen de gezondheidszorg
kunnen meerdere aanleidingen zijn, te weten:

Innovatieve samenwerkingstrajecten
tussen regionale zorgpartijen

Ondersteuning van de zorgpraktijk

Wetenschappelijk
en praktijk onderzoek

Onze ‘proof of promise’

De techniek is fundamenteel goed en duurzaam ontwikkeld

De mogelijkheden van de LinkinPin-client zijn uitvoerig getest, resultaten zijn volledig herleidbaar, opschaling is eenvoudig en er is tweerichtingsverkeer mogelijk.

Veilig koppelen van geanonimiseerde/ gepseudonimiseerde data

De LinkinPin-client is ontwikkeld conform de meest up-to-date veiligheids- en privacy-normen.

Koppelen van data kan onafhankelijk van het informatiesysteem

De koppeling met de LinkinPin-client is onafhankelijk van de bron, waarbij meerdere koppelalgoritmes mogelijk zijn. Specifiek voor de koppeling blijven de brongegevens aan de bron.

De bron bepaalt zelf welke data met wie uitgewisseld wordt

Data-eigenaren bepalen voor welke doeleinden data gekoppeld wordt. Uitwisseling van gegevens kan op elk moment en met elke frequentie.

LinkinPin als sleutel
tot duurzame gegevensuitwisseling

De LinkinPin-client is by design goed en duurzaam ontwikkeld voor snelle koppeling en uitwisseling van relevante gegevens op zowel kleine als grote schaal.

De LinkinPin-client maakt het mogelijk om van zorginformatiesystemen gegevens uit te wisselen. Hierbij is de focus van Digital Health Link primair op de gezondheidszorg.

Digital Health Link is ontstaan vanuit een visie om op de gezondheidszorg waarbij data op verschillende niveaus een belangrijke bijdrage kan leveren aan betere en betaalbare zorg. Met de LinkinPin-client hebben we een product dat onafhankelijk en geautomatiseerd data kan koppelen waarmee zorg- en gezondheidsuitkomsten beter inzichtelijk gemaakt kunnen worden.

Verbinden van de zorg

Door het koppelen en uitwisselen van gezondheidszorgdata
voor betere, toegankelijke en betaalbare zorg

  • Bestaand en werkend product
  • Ontwikkeld vanuit een visie en ambitie
  • Technische proof of promise
  • Secure by design
  • Onafhankelijk van huidige informatiesystemen
  • Schaalbaar en toekomstbestendige oplossing

Sluit aan bij de duurzame data uitwisselingstool:

Wat ons beweegt

Gezondheidszorgsystemen missen een gecoördineerde aanpak om gegevens te koppelen voor optimalisatie en monitoring van de gezondheidszorg. In het bijzonder worden gezondheidsgegevens op verschillende plaatsen verzameld, voor verschillende doeleinden in vele formaten, soorten en systemen.

Monitoring van gezondheidsgegevens is essentieel voor het bereiken van de meest optimale, toegankelijke en betaalbare gezondheidszorg. LinkinPin is een duurzame datalink-oplossing die optimalisatie van de gezondheidswaardeketen mogelijk maakt door middel van populatie- en individuele gezondheidsmonitoring en uitkomstenonderzoek.

Onze ambitie

Het helpen realiseren van een totaaloplossing voor het beter inzichtelijk krijgen van zorg- en gezondheidsuitkomsten.

Wat we bieden

Onafhankelijke gegevensuitwisseling ten behoeve van een gezondere samenleving.

Onze missie

Vanuit een visie op de gezondheidszorg met data op verschillende niveaus een bijdrage leveren aan betere en betaalbare zorg.